โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง 31 ธันวาคม 2559