การพัฒนาทักษะทีมกู้ชีพ กู้ภัย อ.เวียงสา

การพัฒนาทักษะทีมกู้ชีพ กู้ภัย อ.เวียงสา ณ ศูนย์ กศน.บ้านภูเพียง อ.เวียงสา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560