โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560