ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 พฤษภาคม 2560
1