ปลูกต้นไม้บวชป่าสืบชะตาป่าชุมชนตำบลนาเหลือง ประจำปี 2560

ปลูกต้นไม้บวชป่าสืบชะตาป่าชุมชนตำบลนาเหลือง ประจำปี 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560