ต้อนรับคณะองค์กรความร่วมมืองค์กรระหว่างประเทศเยอรมัน(GIZ)

ต้อนรับคณะองค์กรความร่วมมืองค์กรระหว่างประเทศเยอรมัน(GIZ) วันที่ 30 มิถุนายน 2560