โครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560