โครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 17 สิงหาคม 2560 บ้านนาเหลืองนอก หมู่ที่ 3