ข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 23 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 700  

ดาวโหลด : ข้อ 42 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 62 docx ดาวโหลด : ข้อ 43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 63 docx

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 23 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1069  

ดาวโหลด : ข้อ 34 rar ดาวโหลด : ข้อ 35 docx ดาวโหลด : ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 63 docx ดาวโหลด : ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเส

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 23 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 508  

ดาวโหลด : ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล docx ดาวโหลด : ข้อ 26 การดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล docx ดาวโหลด : ข้อ 27 rar ดาวโหลด : ข้อ 2

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 22 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 563  

ดาวโหลด : ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง docx

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 22 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 677  

ดาวโหลด : ข้อ 29 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต docx ดาวโหลด : ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต doc ดาวโหลด : ข้อ 31 บันทึก

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 22 เมย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 470  

ดาวโหลด : ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 pdf ดาวโหลด : ข้อ 19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 63 pdf ดาวโหลด : ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่าย งปม ปี 25

1