รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนายชัยเกตุ บูรณพิศาลสุทธิ์
กลุ่มบุคลากรสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง
ตำแหน่งประธานสภา อบต.นาเหลือง
รายละเอียด
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล์