สำนักงานปลัด

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 26 มิย. 2562 0 ความคิดเห็น เปิดดู 36  

ดาวโหลด : คู่มือการปฎิบัติงานของ อปท pdf ดาวโหลด : คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจหลักของ อบต docx ดาวโหลด : คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน ร้องทุก ..

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 26 มิย. 2562 0 ความคิดเห็น เปิดดู 71  

ดาวโหลด : ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองบริหาร doc ดาวโหลด : ประมวลจริยธรรมข้าราชการ doc ดาวโหลด : มาตรฐานทั่วไปของ ขรก ลูกจ้าง พนักงานจ้าง docx