กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือมาตรฐานการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง

คู่มือมาตรฐานการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 22 มิย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 70  

ดาวโหลดไฟล์ : คู่มือมาตรฐานการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง pdf

กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 11 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 186  

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดเมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 25 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 767  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)

การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 18 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 3564  

อบต นาเหลืองประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง

1
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ