ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน  บ้านท่าดอนไช

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดอนไช ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 01 กย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลดไฟล์ : ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู pdf ดาวโหลดไฟล์ : เปิดเผยราคากลางประปาหมู่ 6 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน  บ้านท่าดอนไช

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดอนไช ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 01 กย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 38  

ดาวโหลดไฟล์ : ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู pdf ดาวโหลดไฟล์ : เปิดเผยราคากลางประปาหมู่ 6 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านท่

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านท่ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 24 กค. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 103  

ดาวโหลดไฟล์ : ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่6 pdf ดาวโหลดไฟล์ : เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีต สายนาลอม docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลอ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลอ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 24 กค. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 68  

ดาวโหลดไฟล์ : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต pdf ดาวโหลดไฟล์ : เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีต สายนาลอม docx

คำสั่งอบต.นาเหลืองเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทาง

คำสั่งอบต.นาเหลืองเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทาง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 06 กค. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 139  

ดาวโหลดไฟล์ : คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ pdf

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 19 มิย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1482  

ดาวโหลดไฟล์ : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร หลักสูตรจัดตั้ง pdf

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ256

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ256 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 24 พค. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 78  

ดาวโหลดไฟล์ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ2565 pdf

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ