ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาบ้านห้วยม่วงหมู

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาบ้านห้วยม่วงหมู ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 14 สค. 2562 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1093  

ดาวโหลด : แบบเปิดเผยราคากลาง docx ดาวโหลด : ประมาณราคา pdf ดาวโหลด : ราคากลาง pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. หมู่ 7

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. หมู่ 7 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1694  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน หมู่ 7 docx ดาวโหลด : ราคากลางก่อสร้างรางริน หมู 7 ปร4 pdf ดาวโหลด : ราคากลางก่อสร้างรางริน หมู่ 7 ปร5 pdf

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล. ม. 4

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล. ม. 4 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1625  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางริน หมู่ 4 สายหน้าวัด docx ดาวโหลด : ก่อสร้างรางริน บ้านเมืองราม หมู่ 4 ปร4 pdf ดาวโหลด : ราคากลาง รางริ..

ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว

ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 16 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1289  

ดาวโหลด : ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี2560 doc

ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลนาเ

ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลนาเ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 10 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1375  

ดาวโหลด : ทะเบียนภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชน doc เสร็จแล้วสามารถระบุ File ใหม่ต่อไปได้เลย

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 มีค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1809  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1 docx ดาวโหลด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเหลืองใน 3 pdf ดาวโหลด : โครงการก..

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 กพ. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1444  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 docx ดาวโหลด : ปร 4 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตั้ว pdf ดา

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน สายลุ่มบ้าน หมู่ 3

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน สายลุ่มบ้าน หมู่ 3 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 15 มค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1391  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล ม 3 docx ดาวโหลด : ปร 4 รางริน สายลุ่มบ้าน หมู่ 3 pdf ดาวโหลด : ปร 5 รางริน สายลุ่มบ้าน หมู่ 3 pdf

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ