ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายห้วยส้ม  บ้าน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายห้วยส้ม บ้าน ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 08 เมย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 684  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยส้ม หมู่ 7 docx ดาวโหลด : ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย..

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายห้วยส้ม  บ้าน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายห้วยส้ม บ้าน ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 08 เมย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยส้ม หมู่ 7 docx ดาวโหลด : ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย..

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกตอนกรีต หมู่ที

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกตอนกรีต หมู่ที ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 20 ตค. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางถนนลาดยาง ม 5 docx ดาวโหลด : ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าคา pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกตอนกรีต หมู่ที

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกตอนกรีต หมู่ที ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 20 ตค. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 769  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางถนนลาดยาง ม 5 docx ดาวโหลด : ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าคา pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถ ศพด.ตำบลนาเหลือง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถ ศพด.ตำบลนาเหลือง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 กย. 2564 0 ความคิดเห็น เปิดดู 763  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก docx ดาวโหลด : ราคากลางโรงจอดรถ pdf

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ