ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง หมู่ที่ 3 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 09 ธค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 255  

ดาวโหลด : ราคากลาง pdf ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  (สายม

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายม ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 14 กย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 382  

ดาวโหลด : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอ pdf ดาวโหลด : รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง pdf ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางถนนลาดยาง สายม่..

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นั

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นั ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 05 กย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 358  

รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายหน้าวัด  บ้าน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายหน้าวัด บ้าน ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 22 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 docx ดาวโหลด : ราคากลาง ม 4 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายนาก๊อต  บ้านห

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายนาก๊อต บ้านห ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 22 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 322  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล ม 2 docx ดาวโหลด : ราคากลางฯ pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายนาลอม  บ้านนา

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายนาลอม บ้านนา ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 22 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 321  

ดาวโหลด : ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสร pdf ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล ม 3 docx

ศูนย์บริการทั่วไป อบต.นาเหลือง

ศูนย์บริการทั่วไป อบต.นาเหลือง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 04 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 338  

ศูนย์คนพิการทั่วไป อบต นาเหลือง ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ