ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาบ้านห้วยม่วงหมู

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาบ้านห้วยม่วงหมู ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 14 สค. 2562 0 ความคิดเห็น เปิดดู 40  

ดาวโหลด : แบบเปิดเผยราคากลาง docx ดาวโหลด : ประมาณราคา pdf ดาวโหลด : ราคากลาง pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. หมู่ 7

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. หมู่ 7 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 267  

ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน หมู่ 7 docx ดาวโหลด : ราคากลางก่อสร้างรางริน หมู 7 ปร4 pdf ดาวโหลด : ราคากลางก่อสร้างรางริน หมู่ 7 ปร5 pdf

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล. ม. 4

เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางริน คสล. ม. 4 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 271  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางริน หมู่ 4 สายหน้าวัด docx ดาวโหลด : ก่อสร้างรางริน บ้านเมืองราม หมู่ 4 ปร4 pdf ดาวโหลด : ราคากลาง รางริ..

ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว

ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 16 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 298  

ดาวโหลด : ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี2560 doc

ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลนาเ

ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลนาเ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 10 พค. 2561 0 ความคิดเห็น เปิดดู 347  

ดาวโหลด : ทะเบียนภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชน doc เสร็จแล้วสามารถระบุ File ใหม่ต่อไปได้เลย