ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างอาคารกู้ชีพ-กู้ภัยตำบลนาเหลือง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างอาคารกู้ชีพ-กู้ภัยตำบลนาเหลือง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 18 กย. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 11  

ดาวโหลด : ราคากลางอาคารกู้ชีพ pdf ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางอาคารกู้ชีพ กู้ภัย docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายกลาง)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายกลาง) ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 09 กย. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 26  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 3 docxดาวโหลด : ราคากลางคลองส่งน้ำ ม 3 pdf ดาวโหลด : ราคากลางคลองส่งน้ำ ม 3 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลือง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 สค. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 25  

ดาวโหลด : ราคากลางซ่อมแซมศูนย์เด็ก pdf ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนาเหลืองใน หมู

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนาเหลืองใน หมู ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 28 สค. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 23  

ดาวโหลด : ราคากลางวางท่อ pdf ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 1 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นท

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นท ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 05 สค. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : ราคากลางถนนหมู่ 6 pdf ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 docx ดาวโหลด : ราคาต่อหน่วยหมู่ 6 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นท

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นท ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 05 สค. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 35  

ดาวโหลด : ราคากลางถนนหมู่ 6 pdf ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 docx ดาวโหลด : ราคาต่อหน่วยหมู่ 6 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา หมู่

ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา หมู่ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 22 มิย. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 51  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 docx ดาวโหลด : ราคาต่อหน่วยถนน ม 5 pdf ดาวโหลด : ราคากลางถนน ม 5 pdf

ขอความร่วมมือประชาชน ต.นาเหลือง ตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอ

ขอความร่วมมือประชาชน ต.นาเหลือง ตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอ ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 04 มิย. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 48  

ขอความร่วมมือประชาชนตำบลนาเหลือง ตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตามช่องทางนี้ โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีวงเงินไม่เกิน5000 ไตรมาส1-

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีวงเงินไม่เกิน5000 ไตรมาส1- ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 19 พค. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : ไตรมาส 1 62 xlsx ดาวโหลด : ไตรมาส 2 62 xlsx ดาวโหลด : ไตรมาส 3 62 xlsx ดาวโหลด : ไตรมาส 4 62 xlsx

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีวงเงินไม่เกิน5000 ไตรมาส1-

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีวงเงินไม่เกิน5000 ไตรมาส1- ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 19 พค. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 48  

ดาวโหลด : ไตรมาส 1 62 xlsx ดาวโหลด : ไตรมาส 2 62 xlsx ดาวโหลด : ไตรมาส 3 62 xlsx ดาวโหลด : ไตรมาส 4 62 xlsx

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีวงเงินไม่เกิน5000

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสกรณีวงเงินไม่เกิน5000 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 30 เมย. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 118  

ดาวโหลด : ประกาศไตรมาส2 docx ดาวโหลด : รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจ docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านนาเหล

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านนาเหล ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 10 เมย. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 74  

ดาวโหลด : แบบ บก 01 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านเมืองราม pdf ดาวโหลด : แบบ บก 01 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านนาเหลืองนอก pdf ดาวโหลด : ราคากลาง..

รับฟังคำวิจารณ์ร่าง  TOR  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้าน

รับฟังคำวิจารณ์ร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้าน ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 10 เมย. 2563 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : ร่าง TOR โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านนาเหลืองนอก pdf ดาวโหลด : ร่าง TOR โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านเมืองราม pdf